Seminaris del CEPAP


El CEPAP organitza de forma regular seminaris i encontres especialitzats vinculats amb les seves línies de recerca i d'activitat. Estan dirigits tant a estudiants de segon i tercer cicle d'arqueologia, prehistòria i d'altres camps relacionats segons la temàtica de cada seminari, així com a professionals i investigadors nacionals i internacionals.


 

1991 Tecnologia i cadenes operatives lítiques Treballs d'Arqueologia 1
1996 Experiències didàctiques en torn a l'arqueologia Treballs d'Arqueologia 4
1998 Noves formes de presentació de l'arqueologia: experimentació i simulació Treballs d'Arqueologia 5
2000 Recerca, ensenyament i patrimoni arqueològic: una visió des d'Europa Treballs d'Arqueologia 6
2001 La Tecnologia dels Primers Homínids Treballs d'Arqueologia 9
2002 La funció social i educativa dels museus Treballs d'Arqueologia 8
2004 Comunicar el passat. Creació i divulgació de l'arqueologia i de la història Treballs d'Arqueologia 10
2005 Dones i activitats de manteniment en temps de canvi Treballs d'Arqueologia 11
2006 Aprendre en el ciberespai: interpretació i didàctica del patrimoni Treballs d'Arqueologia 12
2007 Interpretar les pràctiques domèstiques Treballs d'Arqueologia 13
2008 Variabilitat Tecnològica en el Paleolític Mig del Sud-oest d‘Europa Treballs d'Arqueologia 14
2009 Patrimoni, Identitat i Ciutadania. Un nou paper per l'arqueologia i la història Treballs d'Arqueologia 15
2012 Creant xarxes del passat al futur: Patrimoni històric i societat civil Treballs d'Arqueologia 18
2013 Fent visible l'invisible: la musealització de jaciments paleolítics Treballs d'Arqueologia 19
 
2014
Mètodes i tècniques per a la recuperació
del registre arqueològic: una mirada des del present
Treballs d'Arqueologia 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AddThis