Projectes educatius


Els projectes educatius conformen una part essencial de l'activitat del CEPAP i s'estructuren en torn al Laboratori d'Arqueologia i Ensenyament. Aquesta secció del CEPAP està està integrada per investigadors universitaris i per professorat de l'educació primària i secundària, així com per professionals del camp de la museologia i personal en període de formació (estudiants i becaris/becàries), que posen en comú la seva experiència en el món de l'arqueologia i la didàctica per tal de dur a terme projectes de recerca aplicada sobre la transmissió dels principals elements de la recerca arqueològica i de l'ús didàctic del patrimoni històric i arqueològic i les eines didàctiques més escaients per difondre'ls.


AdjuntMida
González-Marcén et alii (2014).pdf31.96 KB
Bardavio et alii (2011)741.41 KB
GonzalezMarcen (2011)186.92 KB
Bardavio et alii (2009)1.83 MB

AddThis