Línies de recerca en Prehistòria


Les línies de recerca en arqueologia prehistòrica del CEPAP abraçan un ampli ventall cronològic, marcs geogràfics diversos i un ènfasis temàtic en l'estudi de les tecnologies prehistòriques i la cultura material:

Prehistòria del Nordest de la Península Ibèrica

  • Caçadors-recol·lectors (neandertals i humans anatòmicament moderns)
  • Les primeres societats camperoles i grups de pastors als Pirineus

Prehistòria de Mieso (Etiòpia)

  • Paleolític Superior (LSA)
  • Registre i conservació de col·leccions museístiques

Tecnologies prehistòriques

  • Origen, producció i ús d'eines lítiques
  • Paper social i econòmic de les tecnologies domèstiques
  • Arqueologia experimental 
PREHISTÒRIA DEL NORDEST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA 
- Caçadors-recol·lectors (neandertals i els humans anatòmicament moderns) 
- Les primeres societats camperoles i grups de pastors als Pirineus 
PREHISTÒRIA A Mieso (ETIÒPIA) 
- Paleolític Superior (LSA) 
- Registre i conservació de col·leccions museístiques 
TECNOLOGIES DE LA PREHISTÒRIA 
- Origen, producció i ús d'eines lítiques 
- Paper social i econòmic de les tecnologies domèstiques 
- Arqueologia experimentalPREHISTÒRIA DEL NORDEST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA
- Caçadors-recol·lectors (neandertals i els humans anatòmicament moderns)
- Les primeres societats camperoles i grups de pastors als Pirineus
PREHISTÒRIA A Mieso (ETIÒPIA)
- Paleolític Superior (LSA)
- Registre i conservació de col·leccions museístiques
TECNOLOGIES DE LA PREHISTÒRIA
- Origen, producció i ús d'eines lítiques
- Paper social i econòmic de les tecnologies domèstiques
- Arqueologia experimental 

AddThis

Llengües

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUEIX-NOS A: 

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS