Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria


El Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria -CEPAP - és un Centre Especial de Recerca, creat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona el 31 d'octubre del 2002, de conformitat amb la normativa aprovada en dates de 28 de febrer de 1990 i de 16 de febrer de 1995.
Les funcions del CEPAP són organitzar i impulsar la recerca en l’estudi i la difusió del patrimoni arqueològic i cultural des d'una perspectiva interdisciplinària.
La activitat científica del CEPAP s'estructura en torn al grup de recerca Cultura Material i Arqueologia del Comportament Humà de la Universitat Autònoma de BarcelonaEl Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria -CEPAP - és un Centre Especial de Recerca, creat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona el 31 d'octubre del 2002, de conformitat amb la normativa aprovada en dates de 28 de febrer de 1990 i de 16 de febrer de 1995.

The Centre for the Study of Prehistoric Archaeological Heritage-CEPAP - is a Special Research Centre, established by the Board of Governors of the Autonomous University of Barcelona on 31 October 2002, in accordance with regulations adopted by dates 28 February 1990 and 16 February 1995.

The functions are CEPAP are to organize and promote research, studies and dissemination programs on archaeological and cultural heritage from an interdisciplinary perspective.

CEPAP investigation activities are structured within the research group Material Culture and Archaeology of the Human Behavior of the Autonomous University of Barcelona.


AddThis

Languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUEIX-NOS A: 

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS